Yleistä - manuaalin tausta ja tehtävät

Tämän Akatemiamanuaalin keskeisenä tehtävänä on

Manuaalissa akatemian toimintaa on avattu vuodenkierron sekä eri toimijoiden näkökulmista. Eri toimijoiden näkökulmiin pääset tutustumaan ylhäältä ko. kohderyhmän kuvaa klikkaamalla. Yleisempää, mm. Joensuun Urheiluakatemian hallintoon ja kansalliseen verkottumiseen liittyvää tietoa löydät akatemian www-sivuilta.

Manuaali on tarkoitettu ennen kaikkea akatemian päivittäisen toiminnan tueksi. Sitä voi käyttää myös mm. uusien akatemiavalmentajien, -urheilijoiden ja -henkilöstön perehdyttämiseen. Manuaalia koskevat kysymykset ja kehittämisehdotukset voi esittää valmennuskoordinaattorille.

Manuaali on työstetty osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Joensuun Urheiluakatemian oppilaitosyhteistyö- ja tukipalvelumallin kehittämishanketta (ks. JOUTUKE).