Akatemian ja oppilaitosten välinen yhteistyö


Jotta nuoria urheilijoita parhaiten tukevat yhteistyön tavat olisivat osa oppilaitoksen vuodenkiertoa, Akatemian toimintojen ja/tai urheileviin opiskelijoiden soisi näkyvän myös oppilaitoksen omissa asiakirjoissa, kokouksissa sekä sisäisessä viestinnässä. Mahdolliset urheilijoiden ohjausta koskevat dokumentoinnit ja esimerkit toimivat myös hyvänä tiedonsiirtokanavana toimijoiden vaihtuessa.

Ajantasaista tietoa Akatemian toiminnasta sekä muiden oppilaitosten käytänteistä omaan oppilaitokseen saa akatemiayhdyshenkilöiden säännöllisistä tapaamisista, joissa jokaisella oppilaitoksella on ainakin yksi edustaja.

Arjen sujumisen ja oppimisen varmistamiseksi oleellista olisi myös molemminpuolinen ymmärrys toisaalta urheilijan arjesta ja toisaalta myös oppilaitoksen omista reunaehdoista. Muun muassa edellä mainittuja yhteistyön sujumisen keskeisiä tekijöitä tarkastellaan lähemmin vasemmalta avautuvissa linkeissä.

Käytännön esimerkkejä erilaisista yhteistyömalleista ja -ratkaisuista löydät täältä.