Akatemian ja seurojen välinen yhteistyö

Jotta nuoria urheilijoita parhaiten tukevat yhteistyön tavat olisivat säännöllisen pohdinnan alla, Akatemian soisi näkyvän myös seurojen ja lajijärjestöjen omissa toimintasuunnitelmissa, toimintakertomuksissa sekä budjeteissa. Kyseiset asiakirjat toimivat myös hyvänä tiedonsiirtokanavana toimijoiden vaihtuessa.

Toivottavaa on, että em. asiakirjoissa tarkasteltaisiin ainakin

  • seura- ja akatemiavalmennuksen välistä yhteistyötä
  • oppilaitosyhteistyötä
  • akatemiavalmentajan valinnan sekä
  • urheilijoiden valinnan periaatteita

Oleellista on myös pohdinta siitä, mihin aikaan toimintakaudesta ko. asioita olisi tarkoituksenmukaista tarkastella.

Lisätietoa löydät vasemmalta avautuvien linkkien takaa.