Tukipalvelut

Yhtäaikaisesti sekä urheilussa että opinnoissa menestyminen edellyttää paitsi urheilijan omaa aktiivisuutta myös kattavaa tukipalveluverkostoa. Joensuun Urheiluakatemia pyrkii olemaan urheilijoiden tukena koordinoimalla mm. fysioterapiaan ja opintojen ohjaukseen liittyviä palveluja sekä järjestämällä erilaisia aiheeseen liittyvä koulutuksia. Lähemmin Joensuun Urheiluakatemian järjestämistä/koordinoimista tukipalveluista voit lukea oheisista linkeistä.

Oheisten linkkien taaksi on kuvattu yleisesti kaikkien akatemian urheilijoiden saatavilla olevaa tukipalvelutarjontaa. Tämän lisäksi akatemian nimeämien kärkiurheilijoiden ja mm. Olympiakomitean tukiurheilijoiden on mahdollista saada myös muunlaisia, nimenomaan ko. urheilijalle tai lajille räätälöityjä tukipalveluratkaisuja.

Edellä kuvattu urheilijan taso onkin yksi Joensuun Urheiluakatemian tukipalvelumallin rakennetta määrittävistä tekijöistä. Toinen mallin kannalta keskeinen tekijä on tietty toimintaan sitoutuminen, jota edellytetään paitsi urheilijalta itseltään myös muilta akatemiaverkoston toimijoilta.

Lähemmin tukipalvelumallin sisältöihin voit tutustua täältä.