Oppilaitosten toimijat

Oppilaitokset ovat keskeisiä Joensuun Urheiluakatemian yhteistyökumppaneita. Useimmissa oppilaitoksissa Akatemian toimintaan liittyviä tehtäviä on jaettu jotakuinkin seuraavien toimijoiden kesken:


Oppilaitoksen akatemiayhdyshenkilö
Akatemiayhdyshenkilöitä on vähintään yksi jokaisessa oppilaitoksessa. Tämän lisäksi myös kullakin kampuksella, keskusksella tai koulutusohjelmalla olisi hyvä olla oma yhdyshenkilönsä...
Lue lisää >>>

Opinto- ja ryhmänohjaajat, tuutoropettajat
Opinto- ja ryhmänohjaajat sekä tuutoropettajat ovat keskeisessä roolissa niin Akatemiaan hakeutuvien kuin Akatemiaan kuuluvienkin urheilijoiden valintojen ja arjen tukemisessa
. Lue lisää >>>

Muu henkilöstö
Edellä mainittujen toimijoiden ohella Akatemian toiminnan sujuvuus edellyttää yhteistyötä myös muun opetushenkilöstön sekä mm. lukujärjestyksen laatijoiden kanssa. Ota siis rohkeasti yhteyttä, mikäli mielessäsi on joku oppilaitoksesi henkilö, joka olisi syytä pyytää mukaan osaksi akatemiatoimijoiden verkostoa!!
Lue lisää >>>