Valmennuskoordinaattorin tehtävät

 • Järjestää aamuvalmennuksen edellyttämät...
  • tilat yhteistyössä liikuntatoimen ja paikallisten urheilu-/liikuntatilojen tarjoajien kanssa (varaukset ja tilavuokrat)
  • valmennus yhteistyössä laji- ja seuraväen kanssa (valmentajien valinta, työsopimukset)
 • Yhteistyössä oppilaitosten kanssa järjestellä urheilijoille mahdollisuuksia osallistua aamuvalmennuksiin.
 • Yhteistyössä oppilaitosten kanssa suunnitella ja järjestellä urheilijoiden opintojen ja urheilun yhteensovittamista.
 • Toimia verkoston eri toimijoiden välisen viestinnän organisoijana.
 • Kutsua tapaamisia yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa.
 • Markkinoida akatemiaa ja huolehtia ulos päin suuntautuvasta viestinnästä.
 • Seurata,  koota ja ilmoittaa valmennuksesta urheilijoiden valmennuksessa suorittamat kurssikertymät, sekä kirjoittaa todistukset suoritetuista kursseista (AMK).
 • Sopia urheilun tukipalvelujen järjestämisestä.
 • Toimia asioiden esittelijänä ja valmistelijana Urheiluakatemian johtoryhmässä.
 • Asiatarkastaa Akatemian laskut ja seurata Akatemian taloutta.
 • Osallistua akatemiaverkoston ja urheiluoppilaitosten valtakunnallisiin tapaamisiin.
 • Pitää infotilaisuudet opiskelijoille ja oppilaitosten henkilöstölle
 • Järjestää urheilijoille tarjottavia koulutuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa