Lomakkeet


Akatemiaan haku -lomakkeet

HUOM! voit täyttää lomakkeen joko näytöllä tai käsin. Mikäli täytät lomakkeen näytöllä, voit myös tallentaa ja palauttaa täytetyn lomakkeen sähköpostitse (tässä tapauksessa allekirjoitusta ei tarvita) -> kimmo.hypponen(at)jns.fi


Valmennussitoumus -lomake

  • Jokainen Joensuun Urheiluakatemiaan hyväksytty urheilija täyttää valmennussitoumuksen (uusitaan joka syksy). Allekirjoitettu sitoumus palautetaan joko omalle akatemiavalmentajalle tai akatemian valmennuskoordinaattorille.


Valmentajan lomakkeet
Aamuvalmennuksia pitäville Akatemian valmentajille on koottu ns. valmentajan päiväkirja, joka sisältää seuraavat osat:


Esimerkkejä HOVS-lomakkeista
Suotavaa on, että jokainen akatemian urheilija yhdistäisi - tavalla tai toisella - urheilua ja opiskelua koskevat suunnitelmat. Toisin sanoen että opiskelua suunniteltaessa huomioitaisiin valmentautumisen jaksotus ja rasitus ja päinvastoin. Ohessa joitakin lomakkeita ko. suunnitelmien helpottamiseksi. Lomakkeet on laadittu erityisesti 2. asteen opiskelijoiden käyttöön, mutta ne soveltuvat myös korkea-asteen opiskelijoille.
HUOM! Lomakkeita saa vapaasti muokata omiin ja oppilaitoksen tarpeisiin soveltuvaksi!