Valtakunnalliset lajiliitot ja näiden alaiset aluejärjestöt

...ovat keskeisiä Joensuun Urheiluakatemian yhteistyötahoja. Lajiliittojen tai, liittojen niin päättäessä, aluejärjestöjen tehtävänä on määrittää akatemiavalmentajan valinnan perusteet (ammatillinen osaaminen, sopivuus yms.). Valmentajan muodollisen kelpoisuuden selvittäminen (mm. lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain täyttyminen) kuuluu Akatemialle. Lopullinen valmentajan valinta tehdään yhteistyössä em. osapuolten kesken. Lajiliitoille ja/tai aluejärjestöille kuuluu kokonaisvastuu valmennuksen järjestämisestä. Tässä yhteydessä kokonaisvastuulla tarkoitetaan mm. aamuvalmennusten sisällön linjausta sekä mahdollisten valmentajavaihdosten hoitamista. Valmennuslinjasta päätettäessä tärkeätä on huolehtia toimivista keskusteluyhteyksistä paikallisen seuran tai seurojen suuntaan.


Joensuun Urheiluakatemian toimintaan kytkeytyvien lajiliittojen ja aluejärjestöjen kotisivuille löydät kohdasta yhteystiedot.