Koordinaattori toimii opiskelijoiden, oppilaitosten henkilöstön ja erilaisten kehittämishankkeiden välisenä linkkinä

Valmennuskoordinaattori vastaa Akatemian toiminnan ja yhteistyön koordinoinnista

Valmennuskoordinaattori on Joensuun Urheiluakatemian ainoa päätoiminen työntekijä. Valmennuskoordinaattorin työnkuvaan kuuluu mm. akatemian toiminnan suunnittelu, organisointi ja seuranta sekä yhteistyön koordinointi. Koordinaattori huolehtii myös Yhteiskoulun lukion poikien liikunnanopetuksesta.